info@ergozorg.nl | 071 362 2366

Wat is ergotherapie

Paramedische zorg

Wat is ergotherapie?

Een ergotherapeut is in feite een expert op het gebied van ‘doen’ in de breedste zin van het woord. We hebben als doel om mensen hun dagelijkse (betekenisvolle) activiteiten zo goed en zo zelfstandig mogelijk uit te laten voeren. Daarbij houden wij rekening met uw wensen en behoeften. Gebieden waar wij ons op kunnen richten zijn wonen, werken en vrije tijd. U kunt hierbij denken aan de activiteiten douchen, koffiezetten, koken, bijhouden van post, het plannen en uitvoeren van het huishouden en het verplaatsen binnen- en buitenshuis. Een ander punt waar een ergotherapeut een grote positieve invloed op kan hebben is het begeleiden van mantelzorgers bij de zorg die zij bieden, hierdoor kan overbelasting voorkomen worden.
Samen met u zoeken wij naar oplossingen en mogelijkheden, zodat u zelfstandig of met de juiste hulp verder kunt.
Naast de bovengenoemde punten zijn de ergotherapeuten van ErgoZorg ook gespecialiseerd in arbeidsre-integratie. Wij streven ernaar om mensen te laten participeren in de maatschappij waardoor de kwaliteit van leven verbeterd.  Ook kinderen kunnen veel baat hebben bij ergotherapie. Wij helpen kinderen bij het zelfstandig leren uitvoeren van activiteiten in de gebieden zorgen, leren en spelen. Lees hier mee over onder het kopje “Kinderergotherapie”.

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut begeleid mensen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Aan de hand van gesprekken en observaties maken wij, samen met u, doelen voor de komende behandelingen. Bij ErgoZorg staat de cliënt centraal, dit houdt in dat de doelen zijn afgestemd op de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van u. Wij geven adviezen en trainingen en zoeken samen met u naar oplossingen. Hulpmiddelen of aanpassingen in de woning kunnen hierbij ook van toepassing zijn.

Ergotherapie is het meest effectief op de plaats waar het probleem zich voordoet. Om die reden zal de ergotherapeut bij voorkeur bij u aan huis of op uw werkplek langskomen.