info@ergozorg.nl | 071 362 2366

EDOMAH

Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis

EDOMAH

EDOMAH staat voor: Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis.

Bij ErgoZorg hebben we veel ervaring met ouderen met dementie en de hierbij horende complexe problematiek. Veel ouderen met dementie wonen nog thuis dankzij de hulp van hun partner, andere betrokken familieleden of mensen in hun naaste omgeving – de mantelzorgers. De oudere met dementie en de mantelzorger staan beiden centraal binnen onze ergotherapeutische behandeling. De mantelzorger kan daarbij zowel gezien worden in de rol van begeleider als in de rol van cliënt.

Wij richten ons erop om ouderen met dementie ondanks hun beperking zo goed mogelijk hun dagelijkse activiteiten uit te laten voeren in hun eigen omgeving. Zoals:

 • Koffie zetten
 • Bij houden van de post
 • Tuinieren
 • Koken
 • Aan/uit kleden (ADL)

De ergotherapie-interventie vindt daarom aan huis plaats omdat ouderen met dementie doorgaans moeite hebben met het toepassen van vaardigheden in een andere omgeving (generaliseren). Daarnaast zijn wij, door aan huis te behandelen, in de mogelijkheid om gebruik te maken van oude gewoonten en routines van de oudere met dementie en ter plaatse te kijken naar mogelijkheden om de activiteit en /of de omgeving aan te passen.

Dementie

Dementie is een ziekte die zich vaak op latere leeftijd openbaart. Naarmate mensen ouder worden, neemt dus ook de kans toe dat ze met een bepaalde vorm van dementie te maken krijgen. Aangezien het percentage ouderen in de bevolking van westerse landen toeneemt, krijgen steeds meer mensen met deze aandoening te maken. Omdat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen komt bij hen dementie ook vaker voor dan bij mannen. Te verwachten is dat als gevolg van de vergrijzing de prevalentie van dementie in de komende 20 jaar met 45% zal toenemen.

Bij dementie kunnen zich problemen voordoen op het gebied van:

 • Het geheugen
 • Het spreken
 • Het begrijpen van gesprekken
 • Het uitvoeren van handelingen
 • Het herkennen van voorwerpen en mensen
 • Het maken van plannen en het organiseren

Wij zullen er samen met u en de mantelzorger zorg voor dragen dat deze stoornissen uw dagelijks functioneren, werk, sociale activiteiten en relaties zo min mogelijk negatief beïnvloeden.

edomah