info@ergozorg.nl | 071 362 2366

Arbeidsre-integratie

Weer aan het werk!

Arbeidsre-integratie

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om werkzaam te zijn en blijven op de arbeidsmarkt. Het streven van ErgoZorg is om mensen te laten participeren in de maatschappij waardoor de kwaliteit van leven verbeterd. Als gevolg van fysieke of mentale problemen kan het zijn dat u bent uitgevallen op uw werk en dat u dit weer wilt of moet oppakken. Wij kunnen u begeleiden in het arbeidsre-integratie proces zodat u weer kunt terugkeren naar werk of zodat u zo optimaal mogelijk functioneert in uw huidige baan. Als ergotherapeut kijken wij niet alleen naar de werksituatie maar ook naar uw thuissituatie, wensen en behoeftes zodat we uw op de beste manier kunnen begeleiden.

 

Voorbeelden zijn:

  • Zit- en tiladviezen geven
  • Werkplekinstellingen
  • Adviezen geven m.b.t. belasting en belastbaarheid op werk
  • Begeleiding bij dagindeling
  • Begeleiding bij het vinden van het juiste werk
  • Begeleiding bij opstellen cv en solliciteren
  • Adviezen geven over gebruik hulpmiddelen en aanpassingen
  • Voorlichting over wet- en regelgeving
Marlou
Ergotherapeut / Arbeids re-integratie