info@ergozorg.nl | 071 362 2366

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ErgoZorg

 

Afspraken

U kunt op eigen initiatief of met een verwijzing van uw huisarts of specialist bij onze praktijk terecht.

Na aanmelding zal een van de ergotherapeuten een kort gesprek met u hebben om kennis te maken en uw hulpvraag en de mogelijkheden te bespreken.

In de meeste gevallen bezoekt de ergotherapeut u in uw eigen huis. In een enkel geval vindt de behandeling plaats op de praktijk.

De duur van een afspraak is gemiddeld tussen de 30 en 60 minuten. Bent u verhinderd dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer een afspraak niet of te laat wordt afgezegd wordt €40,- bij u in rekening gebracht. Indien u zonder tijdig bericht niet aanwezig bent op de gemaakte afspraak wordt €40,- plus de aan huis toeslag in rekening gebracht.

 

Bescherming persoonsgegevens

De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die voor u een waarborg vormen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan geheimhoudingsplicht. Dit betekend dat de onderwerpen die u met uw ergotherapeut bespreekt vertrouwelijk zijn en niet met derden worden gedeeld. Indien het in het belang van uw behandeling wenselijk is om overleg met derden (b.v. huisarts, specialist, fysiotherapeut) te hebben, zal dit eerst met u besproken worden en wordt u om toestemming gevraagd. (Zie ook onze privacyverklaring)

 

Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op 10 behandeluren ergotherapie. In sommige gevallen wordt er door zorgverzekeraars extra uren geboden in het aanvullende pakket.

ErgoZorg heeft met vrijwel alle verzekeraars een contract. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren.

 

Complimenten, tips en klachten

ErgoZorg doet er alles aan om de beste kwaliteit te leveren. Wanneer de behandeling afgesloten gaat worden zullen wij u vragen om (vrijblijvend) een cliënt tevredenheidsonderzoek in te vullen.

Graag vernemen wij van u of u verbeterpunten heeft voor onze praktijk.

Als u niet tevreden bent over uw ergotherapeut of de behandeling heeft het de voorkeur om dit met de betreffende therapeut te bespreken. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing. Bespreekt u de klacht liever niet met uw ergotherapeut, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de praktijk manager.

 

Schade

De ergotherapeut is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die de cliënt heeft geleden tijdens de behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek van de ergotherapeut.

 

U ontvangt deze algemene voorwaarden bij het aanvangen van de behandeling. Mocht u er vragen over hebben, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan bij uw ergotherapeut.